01.jpg

Konference Věžové vodojemy 2022

8.12.2022 / Robert Kořínek

Konference Věžové vodojemy 2022 byla jedním za závěrečných výstupů výzkumného projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (DG18P02OVV010), který byl řešen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury. V rámci přednášek byly členy řešitelského týmu složeného z pracovníků Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, v. v. i. a Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze představeny některé z dosažených výsledků projektu. Dále také vystoupili kolegové z dalších výzkumných institucí, kteří se svým odborným zaměřením tématu věžových vodojemů rovněž věnují a se kterými bylo v průběhu řešení úzce spolupracováno.

Program konference ke stažení ZDE.

Přednášky ke stažení:

1. Kořínek, Robert: Zahájení, úvod a hlavní aktivity projektu
2. Kořínek, Robert: Architekt František Janda a věžové vodojemy
3. Vonka, Martin: Věžové vodojemy s komíny
4. Kořínek, Robert: Vodověžní NEJ a další zajímavosti
5. Horáček, Michal: Průmyslové věžové vodojemy z pohledu archivních výzkumů
6. Kryštof, Drnek: Věžové vodojemy v archivu PVK
7. Ryšková, Michaela: Metodika hodnocení věžových vodojemů z pohledu památkové péče
8. Burgetová, Eva – Rácová, Zuzana: Nejběžnější stavebně-technické problémy odstavených věžových vodojemů
9. Pustějovský, Jan: Přístupy ke konverzím věžových vodojemů
10. Kořínek, Robert: Konverze věžových vodojemů v ČR
11. Štibor, Martin: Ukázky konverzí věžových vodojemů v zahraničí
12. Skupina, Radek: Proměna věžového vodojemu ve stanici Grešlové Mýto