Věžové vodojemy

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce

Pobočka Ostrava
Macharova 5
702 00 Ostrava
www.vuv.cz

Kontaktní osoba a vedoucí projektu:
Ing. ROBERT KOŘÍNEK, Ph.D

+420 595 134 823
+420 774 212 072
robert.korinek@vuv.cz

Logo VÚV TGM Logo ČVUT Logo Ministerstva kultury