02.jpg

Typologie

19.1.2019 /

Příspěvek přináší prvotní pokus o systematické pojetí stanovení typologie věžových vodojemů pro potřeby řešení výzkumného projektu. Navazuje na předchozí stanovení odborné terminologie problematiky a definování objektu zájmu.

Citace: Robert Kořínek, Michal Horáček, Martin Vonka. Stanovení základní typologie věžových vodojemů, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2019, č. 2, s. 4-10.

[PDF]