Hasicí věže

Hasicí věže koksoven

26.8.2018 / Robert Kořínek

Masivní rozvoj industrializace na počátku 19. století s sebou přinesl do té doby nevídaný růst spotřeby surovinových zdrojů. Téměř žádné výrobní odvětví se neobešlo bez zásob vody, ať již pitné, technologické nebo třeba hasební. Věžové vodojemy různých konstrukcí tak začaly zcela přirozeně doplňovat stále se rozšiřující průmyslové areály. Někdy se jednalo o stavby samostatné, v mnoha případech však byly nádrže na vodu umísťovány na jiné výškové konstrukce, čímž vznikaly zajímavé multifunkční objekty. Jednou z takových staveb byly hasicí věže koksoven.

Citace: Robert Kořínek, Hasicí věže koksoven, SOVAK – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací XXVII, 2018, č. 7-8, s. 28-32.

[PDF]