031.jpg

Knižní publikace o komínových vodojemech

18.4.2023 / Robert Kořínek

V letech 2013 – 2015 probíhalo řešení výzkumného projektu Ministerstva kultury České republiky v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) s názvem Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky (DF13P01OVV021).

 

Projekt byl ukončen vydáním dvou odborných publikací:

VONKA, Martin – KOŘÍNEK, Robert: Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura. Praha 2015.

Zásobování vodou průmyslových areálů mělo v minulosti mnoho podob a řadu technických řešení. Jedním z nich bylo od konce 19. století budování tzv. komínových vodojemů, které bývaly osazovány na dříky komínů. Došlo tak k nápaditému a výhodnému doplnění komína o další funkci – vodojem. Kniha představuje vznik a vývoj komínových vodojemů, ukazuje možnosti jejich osazení na dříky komínů, popisuje jejich konstrukční řešení a uvádí celou řadu českých i zahraničních ukázek. Na závěr se věnuje vybraným již neexistujícím komínů s vodojemy u nás.

Online přístup ZDE.

 

VONKA, Martin – KOŘÍNEK, Robert – HOŘICKÁ, Jana – PUSTĚJOVSKÝ, Jan: Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti. Praha 2015.

V minulosti stály na území České republiky tisíce továrních komínů. Z nich známe šedesát, které nesly navíc vodojem. A do dnešních dnů se těchto komínů s vodojemy dochovalo pouhých jedenadvacet.

Online přístup ZDE.