Mapa.jpg

Terminologie

20.12.2018 / Robert Kořínek

Na počátku řešení projektu bylo zapotřebí podrobit rozboru samotnou terminologii, která se týká věžových vodojemů. Článek rovněž představuje metody řešení projektu a hlavní výstupy.

Citace: Robert Kořínek, Michal Horáček, Martin Vonka, Šárka Jiroušková a Eva Burgetová. Věžové vodojemy – výzkumný projekt mapující vývoj a podobu věžových vodojemů na našem území, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2018, č. 6, s. 4-12.

[PDF]