Knižní publikace

25.8.2023 / Robert Kořínek

Právě zahajujeme distribuci knih VĚŽOVÉ VODOJEMY a KONVERZE VĚŽOVÝCH VODOJEMŮ, které jsme vydali v rámci výzkumného projektu „Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“ (DG18P02OVV010), řešeného v rámci programu Národní a kulturní identita (NAKI II) pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

VĚŽOVÉ VODOJEMY

Publikace je vůbec prvním dílem v České republice zabývajícím se komplexně tématem věžových vodojemů na našem území. Přináší závaznou definici samotného objektu zájmu ve vztahu k odborné terminologii a jasné časové i technologické vymezení jeho výstavby. Popisuje historické souvislosti vzniku věžových vodojemů, zkoumá jednotlivé konstrukční a technologické části těchto staveb. Zabývá se funkční podstatou věžových vodojemů ve vazbě na různé druhy vodovodních systémů a doplňuje je typickými příklady provedených realizací. Těžiště knihy pak představuje vrstevnatý popis jejich historického vývoje, technických řešení a architektonické podoby v nejrůznějších oblastech výstavby v příslušných časových obdobích a v souvislostech s hospodářským a sociálním vývojem naší země.

KONVERZE VĚŽOVÝCH VODOJEMŮ

Komplexní teoretický úvod k tématu je v knize funkčně propojen s ukázkami zdařilých konverzí věžových vodojemů na našem území. Tuzemské příklady jsou s krátkým komentářem doplněny i o některé realizované projekty ze zahraničí. Ty mohou poukazovat na dosud opomíjené přístupy při hledání (a také následného realizování) potenciálu využívání odstavených věžových vodojemů či přinášet inspiraci k neotřelým architektonickým či konstrukčním řešením, ale i k možnostem náplně nového využití. Knihu pak doplňuje katalog dvanácti konvertovaných objektů věžových vodojemů u nás. Jejich výběr byl volen tak, aby se jednalo o dokončené realizace, jež byly v době přípravy publikace skutečně užívané pro funkci, ke které byly projektované. Zároveň byl výběr udělán tak, aby byly zastoupeny různé nové způsoby využití – kupříkladu rozhledna, galerie, bydlení či hotel. Ohled byl brán i na míru a rozsah samotné přestavby či intervence.

 

Knihy jsou do vyčerpání zásob nabízeny zdarma. Je možné si je objednat (viz kontakty níže) a osobně vyzvednout po nutné předchozí domluvě v následujících lokalitách:

Praha-Dejvice, Fakulta stavební ČVUT (kontakt: Martin Vonka, martin.vonka@fsv.cvut.cz)

Praha-Podbaba, VÚV TGM, v. v. i. (kontakt: Dagmar Vološinová, dagmar.volosinova@vuv.cz)

Liberec (kontakt: Michal Horáček, michal.horatschek@gmail.com)

Brno-Královo Pole, VÚV TGM, v. v. i. (kontakt: Miriam Dzuráková, miriam.dzurakova@vuv.cz)

Ostrava, VÚV TGM, v. v. i. (kontakt: Robert Kořínek, robert.korinek@vuv.cz)

 

V omezené míře je také možné zaslat publikace poštou, v takovém případě však doba dodání může být řádově až v týdnech a bude účtováno poštovné a balné. Objednávky poštou adresujte na e-mail robert.korinek@vuv.cz.