č. 923

Slezské Pavlovice

Věžový vodojem, stojící
Zásobování zemědělského areálu
GPS:
50°18'25.84"N17°42'5.851"E

V prvním desetiletí po konci druhé světové války se v nově budovaných zemědělských areálech severní Moravy a ve Slezsku stavěly zděné věžové vodojemy s válcovým dříkem a železobetonovou válcovou nádrží s rovným dnem a průleznou středovou šachticí. Výstup k nádrži zajišťoval ocelový žebřík, kterým byla přístupná ocelová plošina pod nádrží. Odtud pokračoval další žebřík průleznou šachticí nad nádrž. Opláštění akumulačního prostoru bylo řešeno v podobě dřevěné konstrukce stejně jako kuželová střecha (později byl plášť kolem nádrže osazen příravným izolačním materiálem). Tento typ vodojemu, jehož teoretické objemy nádrží se pohybovaly mezi 20 až 30 m3, byl postaven také v několika dalších areálech Osoblažského výběžku, a to například v Hlince nebo Slezských Rudolticích.

Zdroje informací:

Dle studia dobových leteckých snímků byly areály vybudovány mezi lety 1946–1955. Srov. Letecký měřičský snímek WMSA08.1946.JIND38.10724. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3tdxXkM. Letecký měřičský snímek WMSA08.1955.JIND38.06628. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3NQmPDP. Letecký měřičský snímek WMSA08.1946.JIND33.10737. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3tdqCBz. Letecký měřičský snímek WMSA08.1954.JIND33.06926. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3UlLaUr. Letecký měřičský snímek WMSA08.1946.JIND34.10735. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3NNZPFu. Letecký měřičský snímek WMSA08.1954.JIND34.06954. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3DPGcs7.