č. 834

Praha-Vinohrady

Věžový vodojem, stojící
Zásobování obyvatelstva
Rok výstavby: 
1891
Výška: 
36.4 m   
Architekt: 
Antonín Turek, Josef Franzl
GPS:
50°4'30.763"N14°26'56.742"E

Novorenesanční 36 metrů vysoký věžový vodojem na tehdy samostatných Královských Vinohradech (dnes součást Prahy) byl postavený dle návrhu architekta Antonína Turka a inženýra Josefa Franzla v roce 1891. Bohatě členěná fasáda vodojemu byla navržena s celou řadou zdobných prvků, mezi něž patří například městské znaky, sochy troubících andělů, hodiny a atika s výraznými nárožními pylony.

Prostory pod nádrží sloužily jako byty zaměstnanců vodáren a jiných pracovníků města a přístup k nim byl zajištěn dvouramenným kamenným schodištěm. Středem stavby včetně válcové ocelové nádrže s rovným dnem o objemu 200 m3 vedl komín od parního kotle zdejší přečerpávací stanice. Tímto řešením mělo být zajištěno, že komín nebude hyzdit panorama nově vznikající městské čtvrti s řadou honosně provedených činžovních domů.

Nádrž byla nesena v šestém patře na ocelových nosnících, přístup z patra pod ní zajišťovalo dřevěné schodiště. Průměr nádrže činil 850 cm, výška 415 cm, průměr středové válcové šachtice pro komín byl 280 cm. V jihozápadním rohu akumulačního patra bylo umístěno ocelové točité schodiště vedoucí na plochou střechu objektu, která sloužila v minulosti jako rozhledna přístupná veřejnosti.

Ve 20. letech 20. století byl parní pohon přečerpávací stanice změněn na elektrický, a to z prostého důvodu – komín ukrytý uvnitř stavby obtěžoval svým hustým kouřem obyvatele okolní zástavby. Objekt vodojemu je od roku 1958 kulturní památkou.

Zdroje informací:

Archiv hlavního města Prahy, Všeobecné sčítání lidu 1869–1921, Sčítací arch pro rok 1900, Korunní čp. 725.

KAFKA, Josef: Praha, hlava království Českého. Praha 1901, s. 122.

~: Rekonstrukce vinohradské vodárny. Plyn a voda 7, červen 1927, č. 6, s. 135.

PAVLANSKÝ, Jaroslav: Vývoj zásobování vodou hlav. města Prahy, pokračování. Plyn a voda 7, listopad 1927, č. 11, s. 248.

JÁSEK, Jaroslav – DRNEK, Kryštof: Vodovody předměstských obcí před vznikem Velké Prahy. Praha 2020, s. 124.