č. 652

Olomouc-Nová Ulice

Věžový vodojem, stojící
Zásobování obyvatelstva
Rok výstavby: 
1973
Výška: 
62 m   
Projektant: 
Petr Brauner, Vít Adamec
Architekt: 
Petr Brauner, Vít Adamec, T. Wagnerová
GPS:
49°34'44.23"N17°13'47.713"E

Při výstavbě olomouckého sídliště v místě zvaném Tabulový vrch bylo zapotřebí vyřešit zásobování vodou nových okolních výškových budov. Vznikl tak jedinečný věžový vodojem, jehož patra pod nádržemi byla využita jako bytové prostory. Konečnou podobu dali stavbě architekti Stavoprojektu Olomouc Petr Brauner a Vít Adamec. Využili atypického konstrukčního řešení vertikální budovy uzpůsobené k nesení nádrže‚ vyhnuli se unifikovanému vzhledu panelových domů a užili zde motivy blízké meziválečné architektuře. Budově o celkové výšce 62 metrů dominuje prostor s dvojicí soustředných pravoúhlých železobetonových nádrží s rovným dnem o celkovém objemu 1 000 m3. Věžový vodojem s třinácti obytnými podlažími byl dokončen roku 1973.

Zdroje informací:

Státní okresní archiv Olomouc (SOkA Olomouc), Městský národní výbor Olomouc 1954–1990, neinventarizováno.

Archiv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s., neinventarizováno.

VALTEROVÁ, Radka: Dům s vodojemem v Olomouci. Mladá fronta 34, 7. května 1978, č. 107, nedělní příloha Víkend Mladé fronty, s. 7.

JENIŠTOVÁ, Klára: Architekt Petr Brauner a jeho olomoucké projekty. KROK 13, 2016, č. 2, s. 41.