č. 65

Brno-Kohoutovice

Věžový vodojem, stojící
Zásobování obyvatelstva
Rok výstavby: 
1973
Výška: 
30 m   
Architekt: 
Tomáš Černoušek
Stavitel: 
Vodohospodářské stavby Brno / Průmstav Pardubice
GPS:
49°11'31.73"N16°31'35.027"E

Pro plánovaná nová brněnská sídliště Kohoutovice, Nový Lískovec a Bohunice bylo v 60. letech 20. století navrženo inženýrským a projektovým závodem olomoucké Sigmy komplexní řešení z hlediska zásobování pitnou vodou. Jeho součástí se stal 30 metrů vysoký věžový vodojem kombinující monolitické a prefabrikované železobetonové stavební části. Navrhl jej v roce 1969 architekt Tomáš Černoušek, který se Sigmou při navrhování vodohospodářských staveb úzce spolupracoval. Výrobu prefabrikovaných částí a jejich montáž zajistil podnik Průmstav Pardubice, monolitické části provedly Vodohospodářské stavby Brno. Dokončen byl v roce 1973.

Dřík ukotvený v základové desce procházející skrz nádrž až na její strop byl vybetonován pomocí posuvného bednění. Na jeho vrchol se zavěsila ocelová radiální konstrukce, na jejímž obvodu byla uchycena prefabrikovaná žebra. K nim se namontovaly prefabrikované drážkované plášťové desky, které tvořily kalich a sloužily jako ztracené bednění pro následnou betonáž samotné nádrže o objemu 700 m3. Nakonec se provedla montáž stropních a střešních desek. Okrajová část Brna tak získala důstojnou dominantu v podobě zdařile vyvedeného věžového vodojemu ceněného v mnoha publikacích zaměřených na moderní architekturu. Jedinečný vzhled stavbě dodala kombinace prefabrikovaných komponentů.

Zdroje informací:

Archiv Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., neinventarizováno.

Vodohospodářské stavby Sigma-IPZ v Olomouci. Architektura ČSR 37, 1978, č. 3, s. 122 a 124.

Muzeum umění Olomouc, Sbírka architektury. Tomáš Černoušek (Sigma IPO Olomouc), Věžový vodojem v Brně-Kohoutovicích, neinventarizováno.