č. 366

Kanina

Věžový vodojem, stojící
Zásobování obyvatelstva
Rok výstavby: 
1913
Výška: 
12 m   
Projektant: 
Ing. Petr Andrle, Ústí nad Orlicí
Stavitel: 
Ing. Petr Andrle, Ústí nad Orlicí
GPS:
50°25'25.417"N14°36'1.624"E

Provedení věžového vodojemu v romantizující podobě najdeme v Kanině, kde byl mezi lety 1912–1913 zbudován obecní vodovod podle projektu Ing. Petra Andrleho z Ústí nad Orlicí, který stavbu rovněž realizoval. Zděný cihlový dřík se čtveřicí výrazných kamenných pilířů s valeně zaklenutými okenními otvory a s drobným balkonem, nad kterým začíná ocelový žebřík vedoucí na střechu, zakončuje konzolová římsa nesoucí patro s nádrží. Fasáda pláště akumulačního prostoru s dochovaným ukazatelem množství vody v nádrži je hladce omítnuta a vertikálně členěna do zdobných motivů, nad okapovou římsou bývala v minulosti atika.

Zdroje informací:

Státní okresní archiv Mělník (SOkA Mělník), Okresní úřad Mělník 1850–1945, i. č. 2178.