č. 214

Hlinka

Věžový vodojem, stojící
Zásobování zemědělského areálu
GPS:
50°16'47.477"N17°40'31.827"E

V prvním desetiletí po konci druhé světové války se v nově budovaných zemědělských areálech severní Moravy a ve Slezsku stavěly zděné věžové vodojemy s válcovým dříkem a železobetonovou válcovou nádrží s rovným dnem a průleznou středovou šachticí. Výstup k nádrži zajišťoval ocelový žebřík, kterým byla přístupná ocelová plošina pod nádrží. Odtud pokračoval další žebřík průleznou šachticí nad nádrž. Opláštění akumulačního prostoru bylo řešeno v podobě dřevěné konstrukce stejně jako kuželová střecha. Tento typ vodojemu, jehož teoretické objemy nádrží se pohybovaly mezi 20 až 30 m3, byl postaven také v několika dalších areálech Osoblažského výběžku, a to například v Slezských Pavlovicích nebo Slezských Rudolticích.

Zdroje informací:

Dle studia dobových leteckých snímků byly areály vybudovány mezi lety 1946–1955. Srov. Letecký měřičský snímek WMSA08.1946.JIND38.10724. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3tdxXkM. Letecký měřičský snímek WMSA08.1955.JIND38.06628. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3NQmPDP. Letecký měřičský snímek WMSA08.1946.JIND33.10737. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3tdqCBz. Letecký měřičský snímek WMSA08.1954.JIND33.06926. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3UlLaUr. Letecký měřičský snímek WMSA08.1946.JIND34.10735. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3NNZPFu. Letecký měřičský snímek WMSA08.1954.JIND34.06954. Národní archiv leteckých měřičských snímků. [citováno: 7. listopadu 2022]. Dostupné z: bit.ly/3DPGcs7.