Trebos.JPG

Nové využití věžových vodojemů

26.3.2019 / Robert Kořínek

Prezentace možností nového využívání věžových vodojemů, které již ukončily své vodárenské poslání a čekají na možnosti nového života.

Citace: Robert Kořínek. Věžové vodojemy – možnosti nového využití specifického stavebního dědictví, Sborník přednášek z konference Voda Zlín 2019, Olomouc, 2019, s. 67-72.

[PDF]