Konference Věžové vodojemy 2022

23.9.2022 / Robert Kořínek

Konference Věžové vodojemy 2022 je jedním za závěrečných výstupů výzkumného projektu Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití (DG18P02OVV010), který je řešen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury. V rámci přednášek budou členy řešitelského týmu složeného z pracovníků Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, v. v. i. a Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze představeny některé z dosažených výsledků projektu. Dále také vystoupí kolegové z dalších výzkumných institucí, kteří se svým odborným zaměřením tématu věžových vodojemů rovněž věnují a se kterými bylo v průběhu řešení úzce spolupracováno.

Program konference ke stažení ZDE.

Povinná registrace účastníků ZDE!