Konference Věžové vodojemy

13.5.2019 / Robert Kořínek

V rámci řešení projektu připravujeme na téma věžových vodojemů konferenci. Konference se uskuteční 27. září 2019 v areálu pod věžovým vodojemem bývalé letenské vodárny v Praze (ulice Na výšinách 1000/1, 170 00 Praha 7-Bubeneč).

Časové rozdělení programu:

09:00–09:30 – prezence hostů
09:30–12:00 – dopolední blok – přednášky řešitelů projektu – historický vývoj věžových vodojemů na našem území, výsledky průzkumů objektů, nové využití věžových vodojemů, drážní vodojemy a vodárny
12:00–13:00 – pauza na oběd (zajištěn)
13:00–15:00 – odpolední blok – přednášky hostů na téma konverzí a nového využití věžových vodojemů, aktuálních trendů v oblasti výstavby nových objektů, věžové vodojemy v zahraničí (účast přislíbili kolegové z Polska a Slovenska)
15:00–16:00 – komentovaná prohlídka letenského věžového vodojemu

Kapacita přednáškového sálu je omezena, proto je nutno se ZDARMA registrovat v níže uvedeném formuláři. Zároveň si zaregistrované účastníky dovolujeme požádat, aby v případě své neúčasti oznámili tuto skutečnost e-mailem na robert.korinek@vuv.cz – uvolní se tím místo dalším případným zájemcům.

Podrobný program konference bude na počátku září zveřejněn na webových stránkách projektu a rozeslán registrovaným účastníkům.

Odborný garant konference: Ing. Robert Kořínek, Ph.D., robert.korinek@vuv.cz, +420 774 212 072.

Mediálním partnerem konference je portál PROPAMÁTKY.

Informace o zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci závazné on-line registrace k účasti na konferenci a při podpisu prezenční listiny.